“มทบ. 27 ร่วมกับ จิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านป่าม่วง”
เช้าวันที่ 19 เม.ย. 62 เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านป่าม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, จิตอาสา, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัด และหมู่บ้านให้สวยงาม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยสมัครสมาน สามัคคี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข