มื่อ 15 พ.ย.62 เวลา 1400 พ.ต.นพดล สุระชัย รรก.สด.อ.เสลภูมิ จว.ร.อ. ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราช 904 วปร.ของ อ.เสลภูมิ จว.ร.อ.โดยมี นายอภัย วุฒิโสภากร นอภ./ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อ.เสลภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ โดยได้มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ ให้กับจิตอาสาฯ จำนวน 807 คน เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาต่อไป