มทบ.27 ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 0930 นาฬิกาพลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก วิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 60 คน

ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชทานไว้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ราษฎรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป