มทบ.27 ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 0800 ที่ผ่านมา ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 27และคณะแม่บ้าน ให้การต้อนรับ พลตรีมานพ แฝดกลาง และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2562 โดยได้เข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินการของหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากนั้น หน.คณะตรวจเยี่ยม และ คณะแม่บ้าน ฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้พิการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการ ทุพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2562 ในความดูแลของ มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 6 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมหาชน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมพบว่า ผู้พิการมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในครัวเรือน เกิดความภาคภูมิใจและฟื้นฟูสภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และมีศักยภาพในการดูแลตนเองในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป