มทบ.27 ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการค่ายทหารเข้มแข็งของกองทัพบก และทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ พ.ศ.2562
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการค่ายทหารเข้มแข็งของกองทัพบก และทหารกับศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาประเทศ พ.ศ.2562 ในส่วนดำเนินการของมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่27 เมื่อช่วงเช้าวันนี้