มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านหนองม่วง
เช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดอัมพวัน บ้านหนองม่วง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ร้อยเอก สมบัติ รจพจน์ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด และบริเวณรอบหมู่บ้าน ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือ ร่วมใจทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยมี นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นประธานฯ ซึ่งมี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน