มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วม กับส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พิธีสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปี 2563
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานพระเจ้าใหญ่ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีฯ จำนวน 500 คน