สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมาในพื้นที่ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสรวงและอำเภอธวัชบุรี อำเภอละ 50 ชุด รวมทั้งสิ้น 200 ชุด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร และผู้แทนองค์การทุกภาคส่วน ร่วมเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดเรื่อยมา