#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อ 30 สิงหาคม 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่27 มอบหมายให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ห้องปฏิบัติการ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ จากพายุโซนร้อนโพดุลและจัดกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ โดยได้จัดกำลังพล 20 นาย ดำเนินการบรรจุกระสอบทรายที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย และ นำกำลังพล 20 นาย ร่วมกับ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช่วยอพยพประชาชนและ อพยพสิ่งของในพื้นที่เสี่ยง 4 หมู่บ้าน ของตำบลวังหลวง ตลอดแนวลำน้ำยัง ท่าทางเกวียน-ท่าโพธิ์ ซึ่งคาดว่าประมาณเที่ยงคืนน้ำจะถึงจุดวิกฤติ