“ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อบรมให้ความรู้แก่กำลังพล มทบ.27”
เช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี มานพ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก พร้อมคณะ ที่เดินทางมาอบรมให้ความรู้แก่กำลังพลค่ายประเสริฐสงคราม และ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 100 คน ในการสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยคุกคามด้านไซเบอร์, การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, แนวทางการตรวจสอบช่องโหว่ระบบสารสนเทศของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางไซเบอร์ และสามารถกำหนดแนวทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบสารสนเทศของหน่วยได้ https://www.youtube.com/watch?v=Pz8AMuFM7WU