พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์(CAT904)ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย- คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ องคมนตรีกล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแกประชาชนที่ประสบภัยและให้ทุกส่วนทุกฝ่ายได้ตระหนักได้ร่วมกันเข้าช่วยเหลือประชาชนให้พ้นภัยพิบัติ จากนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 1 ราย และ อำเภอจังหาร จำนวน 1 ราย และได้เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดร้อยเอ็ด,
พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27,พลตำรวจตรีสมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชำนาญ ชื่นตา
ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด,นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,657 ชุด
และเมื่อเวลา 10.30 น. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้พิการ ที่ประสบอุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทาน 3 ราย ดังนี้
1.นางสอน โประวะ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อแก ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ
2.นางแสง อาตวงษ์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อแก ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ
3.นางมะรี อ่างรี อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อแก ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ