#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 สนับสนุนทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 0900 น. ชุดปฏิบัติการ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27
จัดกำลังพลและรถขนาดใหญ่นำสิ่งของถุงยังชีพของ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าพื้นที่บ้านบุ่งเบ้าและบ้านห้วยเจริญ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
และเมื่อเวลา 13.00 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ เเละรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แก่นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด, ส่วนราชการ ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จำนวน 2,000 คนร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาแซง ในการนี้ นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่” พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนทองและอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รด.จิตอาสาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จำนวน 50 นาย จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพปฏิบัติหน้าที่จราจร และอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ด้วย
จากนั้น เมื่อเวลา 14.30 น.ได้เข้าพื้นที่บ้านบุ่งเบ้า, บ้านห้วยเจริญ และโรงเรียนบ้านไค่นุ่น เพื่อรับทราบข้อมูลเพื่อนำไปเตรียมการช่วยเหลือต่อไป