ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 1000 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2563 โดยก่อนการประชุม มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้มีผลงานดีเด่น ,พิธีมอบประกาศเกียรติรับรองการเป็นตลาดติดดาว ในระเบียบวาระการประชุม ผบ.มทบ. 27 ได้กล่าวชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ. 27 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน และนายอำเภอเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด