#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น บริเวณ บ.น้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร