4 ธันวาคม 2560 มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับบริจาคโลหิต ที่ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 27
ตามโครงการกองทัพภาคที่ 2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 9 ล้าน ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 314 ราย (314×450=141,300 ซีซี)