เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละอ ผบ.มทบ.๒๗/ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. และนางตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้าน มทบ.๒๗ และ นางประภาวรรณ เจริญศิลป์ รองประธานแม่บ้าน มทบ.๒๗ พร้อมคณะแม่บ้าน มทบ.๒๗ เยี่ยมให้กำลังใจบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน ๓ คน, คู่สมรสที่ทุพพลภาพ จำนวน ๒ คน และบุพการรี จำนวน ๑ คน ของกำลังพล มทบ.๒๗ รวมจำนวน ๖ คน ณ บ้านพักในค่ายประเสริฐสงคราม มทบ.๒๗ และ บ้านพักของกำลังพลตามภูมิลำเนา ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ร.อ.