มณฑลทหารบกที่ 27 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน(ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 อัตรา คือ กลุ่มงานเทคนิค (ชาย) ตำแหน่ง ช่างกล บก.มทบ.27 สมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 โทรศัพท์ 04-3514-817 หรือ04-3514-814 ต่อ 20908S__8462444