“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้ เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ “หนองแวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หนองแวง บ้านแมต หมู่ที่ 4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีพันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27/รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด , พันตรี นัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 /จิตอาสา 904 พร้อมกำลังพลจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง, ต้นอินทนิน , ต้นลำดวน , ต้นหูกระจง , ต้นแคนา , ต้นคูณ และต้นทองอุไร จำนวนทั้งสิ้น 530 ต้น เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่ารักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำ ดิน และป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้