#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้เข้าทำการตรวจสุขภาพของ กำลังพล กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ ที่ 16 ที่จะออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่