มทบ.27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 30 กันยายน 2562 พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันตรีเอกลักษณ์ อินอุ่นโชติ นายทหารประชาสัมพันธ์ นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังนำ้ลด โดยร่วมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ,ผู้แทนภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่จิตอาสาฯและประชาชนในพื้นที่ด้วย
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า สามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน