#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 10 กันยายน 2562 มณฑลทหารบกที่ 27 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบ อาหารแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ บ้านอิโก่ม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมประกอบอาหารในครั้งนี้ด้วย