#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย
ร้อย.บภ.มทบ.27 จัดกำลังพล ร่วมกับ ชป.บภ.ร.16 พัน.1, รด.จิตอาสา และ จนท.อส. ขนสิ่งของ, น้ำดื่ม และแพ็คถุงยังชีพ เพื่อเตรียมไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จว.ร.อ.