#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย พ.ท.โยธิน เชิดนอก ผบ.ร.16 พัน.1 จัด กพ. 12 นาย โดยมี จ.ส.อ.ไพศาล ไพทูลพิม อำนวยความสะดวก ให้ผู้แทน ดร.รณวริทธิ์ ปริยะฉัตรตระกูล ( สว.ร้อยเอ็ด) และคณะ จนท. สนง.เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และ สนง.เกษตรอำเภอพนมไพร ในการมอบถุงยังชีพ จำนวน 320 ถุง ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ ต.พนมไพร และ ต.แสนสุข อ.พนมไพร จว.ร.อ.