พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 มอบโล่และเกียรติบัตรของ ผู้บัญชาการทหารบกให้แก่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพบก 3 ระดับ คือ ขุนศึก, ขุนภักดี และขุนอาสาที่มีผลการประเมินได้ระดับดีเด่น ซึ่งใน กองทัพภาคที่ 2 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกได้รับ 2 หน่วย คือ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27(ขุนภักดี 27) และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 21 (ขุนภักดี 21)