“มทบ.27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน”
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(1) / จิตอาสา 904 และ พันตรี ณัฐวุฒิ จ้อยทอง นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง / จิตอาสา 904 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน /ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ พร้อมคณะ ในโอกาสอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดอัมพวันแกน้อย และวัดโพธิ์สะอาด อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด