“มทบ.27 ห่วงใย พบปะเยี่ยมเยือนทหารผ่านศึก วีรบุรุษของชาติ”
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มอบหมายให้ พันเอกมิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ พลทหาร คำพัน ผลาผล ทหารผ่านศึกที่พิการทุพพลภาพและเดือดร้อน เรื่องที่อยู่อาศัย และขาดรายได้เลี้ยงตนเองและมารดา โดยได้นำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้นที่ 4 พร้อมของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กำลังใจ พลทหาร คำพัน ผลาผล รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ที่มีความห่วงใย และเป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส
ทั้งนี้ สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสาน สำนักงานองค์การทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป