เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 1400 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมประชุม การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ทรายทับถมพื้นที่ทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ,กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด