“มทบ.27 ฝึกแม่ไม้มวยไทย เสริมสร้างสุขภาพของกำลังพล”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมฝึกแม่ไม้มวยไทย เป็นประจำทุกวันพุธ ตามนโยบายของกองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 2 ณ ลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อเรียนรู้เทคนิคการต่อสู้ป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย นำไปใช้เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งเป็นการสืบสานวิชาการต่อสู้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป