“มทบ.27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดบริการ จุดพักรถบ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย คุณ เปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจุดบริการ จุดพักรถบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการ จุดพักรถบ้านดงยางขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุภาพ เน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบเจลล้างมือพระราชทานให้กับผู้ที่เดินทางด้วย