มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ กอ.รมน.จังหวัดร.อ.กระทำพีธี รับ-ส่งหน้าที่รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) ระหว่าง พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ รอง ผบ.มทบ.๒๑๐ ท่านเดิม กับ พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผบ.มทบ.๒๗ /รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) ท่านใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดร.อ. ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด