จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าวัดท่านคร
วันที่ 23ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 101 ต้น และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าวัดท่านคร ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสนองแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสมัครสมานสามัคคี และมีความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน