ผบ.มทบ.27 เข้าติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1100 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 และหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 เดินทางเข้าติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ณ บ้านมะอึ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว อ่างเก็บน้ำธวัชชัยจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประชารัฐต้นแบบ และกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงเป็นการพัฒนา เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคอีสานด้วย เมื่อแล้วเสร็จจะเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพต่อไป