“รู้ เลี่ยง ลดเสี่ยง โควิด-19”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 (D-M-H-T-T-A) โดย คณะวิทยากร จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 และทหารกองประจำการ ในห้วง ก่อน – ระหว่าง – หลังการลาพัก เพื่อให้มีการตระหนักรู้ และสามารถป้องกันตนเองในห้วงลาพักได้ถูกต้อง