มทบ.27 ส่งทหารใหม่ ผลัด 2/62 จากการเรียกเกณฑ์ ช่วย มทบ.11 และ มทบ.15

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บริเวณ กองร้อยกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) เป็นผู้แทนในการส่งตัวทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัด 2 จากการเรียกเกณฑ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ ช่วย มณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 177 นาย และ มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 69 นาย รวมทั้งสิ้น 246 นาย

พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 (1) กล่าวกับทหารใหม่ว่า การที่เราได้มาเป็นทหารรับใช้ชาติ ถือว่าเป็นโชคดีของน้องๆ เพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และสุขภาพแข็งแรงจากการที่เราจะได้รับการฝึกวิชาทหาร และยังได้รับสิทธิในการเรียนต่อ เพื่อนำความรู้ที่ได้ระหว่างที่เป็นทหารกองประจำการ ไปประกอบอาชีพ หรือเข้าทำงานในบริษัทห้างร้านหน่วยงานต่างๆ หากต้องการเจริญก้าวหน้าในอาชีพทหาร ก็สามารถสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก หากมีความตั้งใจ ศึกษาเล่าเรียนได้รับผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จะได้รับโควต้าเข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสามารถเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการทหารได้ตามลำดับ

การนี้ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สัสดี ฝ่ายสรรพกำลัง ที่ดำเนินการด้านกรรมวิธี และจุดบริการตรวจโรคเบื้องต้นจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมให้กำลังใจทหารใหม่และญาติที่เดินทางมาส่งตัวบุตรหลาน และนำทหารใหม่เดินทางเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามหน่วยต้นสังกัด โดยรถยนต์ปรับอากาศพร้อมอาหารและน้ำดื่มเพื่อรับประทานในระหว่างเดินทาง