ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จว.ร.อ.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1300 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อม พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอกวีระพงษ์ คำสิทธิ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนในการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับมอบเมล็ดพันธุ์ต้นทองอุไรพระราชทานฯ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป