ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0830 ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพ แก่กำลังพลสังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่กำลังพลและครอบครัว ในการนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนประกอบอาชีพ และใช้จ่ายในครอบครัวช่วยลดภาระให้กับกำลังพล ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ผู้บังคับหน่วยทุกหน่วยดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวให้ทั่วถึง