วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา0900 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน ของ มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม โดยมีผู้แทนจาก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดร้อยเอ็ด ชลประทานร้อยเอ็ด โครงการส่งนำ้และและบำรุงรักษาชีกลาง และกองอำนวยการรักษาการความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากทรายทับถมที่นา ที่บ้านท่าโพธิ์ ต.วังหลวง จ.ร้อยเอ็ด และ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ กรณีสะพานขาดที่ห้วยลำโพง บ้านทุ่งเศรษฐี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร