“มทบ.27 ตรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจพื้นที่ เตรียมการ รับ – ส่ง ทหารกองเกิน เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/65 ในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร โดยมี โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมตรวจพื้นที่ ณ จุดควบคุมและคัดกรอง สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อวางแผนในการรับส่งทหารกองเกิน ตามนโยบายของ กองทัพบก ที่ให้หน่วยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.อย่างเคร่งครัด