“พร้อมช่วยเหลือประชาชน…ในทุกโอกาส”
มทบ.นำรถเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ นำกำลังพลพร้อมรถเกี่ยวข้าวเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 3 ราย พื้นที่นา 8 ไร่ ได้ข้าว 2.1 ตัน ซึ่งได้บรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 45 ราย พื้นที่นาสะสม 125.5 ไร่ ปริมาณข้าว 40.4 ตัน