“ร้อยเอ็ด รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 2 คึกคัก ผู้สมัครกว่า 6,000 คน”
เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำดีด้วยหัวใจ ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม เพื่อทำความดีให้แผ่นดิน สนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งมีข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และต่างจังหวัด ร่วมสมัครจิตอาสาเพิ่มเติมในวันนี้ กว่า 6,000 คน รวมทั้ง 2 วันมีจำนวนยอดผู้สมัคร กว่า 9000 คน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารกลางวันพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดย คุณตติยา เอี่ยมละออ ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่27 ได้นำ คณะแม่บ้านจิตอาสาพระราชทานร่วมประกอบอาหาร สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่พสกนิกร ชาวร้อยเอ็ดในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯอย่างหาที่สุดมิได้