เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ ชป.รถเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน ๒ ราย คือนางปัทมา พรมโคกกลาง และนายเกษมสันต์ สุวรรณศรี บริเวณ พื้นที่ ม.๑๒ บ.หนองบัวทอง ต.เหนือ อ.เมือง จว.ร.อ. ผลการปฏิบัติ เกี่ยวข้าวได้จำนวน ๒๔ ไร่ ข้าวเปลือก จำนวน ๑๐ ตัน