ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน904 วปร.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวก และผ้าพันคอ) ให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 1/61 ร้อยตรีพิเชษฐ์ เทือกเขียว รหัส A137 สังกัด กระทรวงกลาโหม และ รุ่นที่ 2/61 พันเอกวิรัตน์ พึ่งพิง รหัส 2A-088 สังกัด กระทรวงกลาโหม บรรยายให้ความรู้เรื่อง หน้าที่ของจิตอาสาฯ การแต่งกาย การทำความเคารพ ระเบียบการปฏิบัติตัวของ จิตอาสาฯ และความสำคัญของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำหรับจิตอาสาพระราชทาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติให้แก่ประชาชน ซึ่งจิตอาสาพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยในวันนี้ได้มอบ หมวก ผ้าพันคอจิตอาสา ให้แก่ กำลังพลหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร ที่ลงทะเบียนสมัครจิตอาสา จำนวน 150 คน เพื่อใช้ในการร่วมกิจกรรมต่อไป