มทบ.27 ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมามอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12
วันนี้ เวลา 0900 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่27 มอบให้ พันเอกจิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาส ที่เดินทางมามอบนโยบาย กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (จ.ขอนแก่น,จ.มหาสารคาม,จ.กาฬสินธ์ุ และจ.ร้อยเอ็ด) ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโครงการที่ขอรับการผลักดันของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง)ซึ่งเป็นโครงการฝังกลับขยะตกค้างบนพื้นราบพร้อมปรับภูมิทัศน์สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเป็นประธานและเข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ หนองสาธารณะเปือยตาล บ้านเปือยตาล หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 16 ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมรื้อถอนผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 500 ตัน มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,267 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
ต่อมาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยอัคคะคำ บ้านจำปา หมู่ที่ 19 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี