ผบ.มทบ.27 ร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของพระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมในงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของพระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง ณ วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายสำราญ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม
โดยการจัดงานครั้งนี้ คณะสงฆ์วัดท่าสะแบง ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนบ้านท่าสะแบง หมู่ที่ 4 และบ้านธารสวรรค์ หมู่ที่ 7 ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ “พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก” ฉลองรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา “เสาเสมาธรรมจักร” ฉลองรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ฉลองปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ฉลองอายุ
วัฒนมงคล 60 ปี พระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง และงานผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน “กองทุนการศึกษาวัดท่าสะแบง” ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก