ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 27 บ้านหนองแข้พัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันตรีบุญมี ชนะรักษ์ สัสดีอำเภอหนองพอก ร้อยโทภิรมย์ ขจรฤทธิ์ หัวหน้าชุดปฏิงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลผาน้ำทิพย์ หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพฯให้การต้อนรับ จากนั้นได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการฯ อาทิ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มเลี้ยงไหม กลุ่มเลี้ยงหมูป่า กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพผานำ้ทิพย์ฯ โดยแนะนำให้ปรับปรุงพัฒนาอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี และมอบแนวทางการดำเนินการจัดทำเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในศูนย์ฯ พร้อมทั้งจัดวางสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ภายในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเกิดผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนให้มากที่สุด