“ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผาน้ำทิพย์ อ.หนอกพอก จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของราษฎร ให้มีความมั่นคง และขยายผลสู่ชุมชน ให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน โดยมี นายอำเภอโพธิ์ชัย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย, ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูประจำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและสมาชิก ฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะและฝากให้สมาชิกทั้ง 2 โครงการดำเนินการตามแนวทาง”สืบสาน รักษา ต่อยอด” ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปในพื้นที่ และได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าประจำโครงการฯ ซึ่งสมาชิกของโครงการมีความปลึ้มปิติยินดีที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยมาเยี่ยมในครั้งนี้