มณฑลทหารบกที่ 27 เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่อย่างอบอุ่น

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 0900 นาฬิกา บริเวณหน่วยฝึกทหารทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ ร้อยโทกิจจารักษ์ เสนามาตย์ ผู้ฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 นำทหารใหม่พบญาติ ตามนโยบายที่ให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อคลายความกังวลแก่ญาติและทหารใหม่ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารใหม่ได้เป็นอย่างดี

ำหรับกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27ได้จัดให้ญาติเข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง1500 น.จนกระทั่งสิ้นสุดการฝึก ยกเว้นสัปดาห์ที่ 9,10 นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามความเป็นอยู่ผ่านทางกลุ่ม LINE ของทหารใหม่ได้ตลอดเวลาด้วย