“มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผบ.กกล.จอส.พระราชทาน ในโอกาสเดินทางตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 27 / จิตอาสา 904 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมปฏิบัติภารกิจในการตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ที่ฟาร์มควายดี บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด