“มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 ครั้งที่ 57/2564”
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27(2) เป็นผู้แทนฯ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ 2558 ครั้งที่ 57/2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 5 ศาลกลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม วาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ และ จังหวัดร้อยเอ็ด