มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑๐๐ น. พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ มอบหมายให้ พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมรับฟังการรายงานการบริหารจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าม่วง บรรยายรายละเอียดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจนได้พาเยี่ยมชมในพื้นที่จริงในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั้งระบบ นำผู้นำกลุ่มมาร่วมยืนยันถึงประโยชน์ที่เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้รับ เนื่องจากมีน้ำใช้ในการเกษตรอุดมสมบูรณ์ทำให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกษตรกรสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง คุ้มค่าและเป็นต้นแบบนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆได้อย่างดียิ่ง